KSP wczesnoszkolneZ życia szkoły 2019/2020

„Radość dziś nastała, radość niebywała: Nad wertepem gwiazda jasna światu zajaśniała…” jak głoszą słowa prawosławnej kolędy. Owa RADOŚĆ z narodzenia Pana jest już bardzo blisko… dlatego 18 grudnia nasi najmłodsi postanowili przypomnieć i utrwalić sobie przepiękny zwyczaj kolędowania w Polsce. Zaproszeni muzycy pani Jula Buraya (skrzypce) oraz pan Igor Jankowski (instrumenty klawiszowe) uświetnili nasz wieczór. W murach Katolika zabrzmiały anielskimi głosami zaśpiewane przez dyrekcję, rodziców i dzieci kolędy polskie, rosyjskie oraz austriackie. Mamy nadzieję, że za rok szeregi kolędników zostaną wzmocnione. Hej, kolęda, kolęda…