Ogłoszenia dla rodzicówOgłoszenia dla uczniów

Najbliższe zebranie z rodzicami odbędzie się 19 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 16.30 w salach zgodnie z poniższym harmonogramem.
KSP:
Klasa I a – sala 2
Klasa I b – sala 3
klasa II a – sala 1
Klasa IV a – sala 6
klasa V a – sala 5
klasa V b – sala 4
klasa VI a – sala 15
klasa VI b – sala 9
klasa VII a – sala 13
klasa VIII a – sala 7
klasa VIII b – sala 11
KLO:
Klasa I A – sala 16
Klasa I BC – sala 14
Klasa I P – sala 8
Klasa I MH – sala 17
klasa II AB – sala 10
klasa III AB – sala 12
Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe z Dyrekcją szkoły, wychowawcami i pracownikami w sali gimnastycznej, które odbędzie się o godz. 17.00
Uczniów obowiązuje zwykły plan dnia.