Z życia szkoły 2019/2020

7 i 8 grudnia 2019 roku odbył się finał akcji Szlachetna Paczka, która jest – nie bójmy się użyć stwierdzenia – ewenementem na skalę światową. W tym roku Paczka dzięki szlachetnym sercom darczyńców pomogła 14 562 rodzinom z najdalszych zakątków naszego kraju. Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w tę akcję – w organizację pomocy zaangażowały się wszystkie klasy, rodzice (niejednokrotnie całe rodziny – rodzeństwo, babcie, dziadkowie), nauczyciele, pracownicy szkoły, znajomi, sponsorzy…. Dzięki szlachetności i pomocy całej społeczności szkolnej udało się wesprzeć dwie rodziny mieszkające w Gdyni zapewniając wszystkie niezbędne rzeczy, które zostały ujęte na liście potrzeb. Radość i wdzięczność wspartych rodzin była ogromna – i to dzięki WAM drodzy DARCZYŃCY!!!. Dziękujemy wszystkim nie tylko za wielkie serce, za szczodrość, za ofiarowany czas, ale przede wszystkim za otwartość na drugiego człowieka! Dedykowana pomoc wniosła nadzieję na zmianę – na lepsze jutro…
ZOBACZ ZDJĘCIA