Znamy już wyniki etapu kwalifikacyjnego Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Do etapu powiatowego zakwalifikowane zostały następujące:
liceum:
Dominika Hinca (biologia, chemia), Dominika Horodecka (matematyka)
szkoła podstawowa:
Karol Dąbkowski (chemia), Paulina Gruszczyńska (biologia), Paweł Cichy (matematyka, fizyka), Marcin Horodecki (informatyka), Maciej Ołtarzewski (informatyka), Weronika Pełka (przedmioty rozwijające kompetencje społeczne), Agata Marcjanik (matematyka), Franciszek Zienkiewicz (matematyka)
Serdecznie gratulujemy. Jednoczesnie przypominamy, że na stronie internetowej organizatora konkursu

https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1618/wyniki-etapu-kwalifikacyjnego-pomorskiej-ligi-zadaniowej-zdolni-z-pomorza

można znaleźć zakres wymagań na etap powiatowy i wojewódzki.