BiologiaCo robimy?Koło pasjonatów biologiiŚcieżka bio-medycznaZ życia szkoły 2019/2020

Uczniowie Koła pasjonatów biologii w dniu 29 listopada br. uczestniczyli w Podsumowaniu VI edycji projektu InnovaBio Pomorze w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.
InnovaBio Pomorze to wyjątkowy program stworzony z myślą o uczniach, którzy interesują się naukami przyrodniczymi. Uczestnicy biorą czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych, przekazywanych im przez firmy z sektora Life Science. Projekty są realizowane w Bio Laboratorium PPNT Gdynia.
Inauguracyjny wykład pt. „Dlaczego mężczyźni żyją krócej? Związek pomiędzy chromosomem Y, a chorobami u mężczyzn” rozpoczął dr Paweł Olszewski z Międzynarodowej Agendy Badawczej (MAB) – Laboratorium Medycyny 3P (ang. Preventive, Personalized, Precision) to wspólna specjalistyczna jednostka badawcza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji.

wyklad

Wykładowca opowiadał jak wiele dowodów wskazuje na to, że za gorszą kondycję zdrowotną mężczyzn odpowiedzialny jest „męski” chromosom Y. Ze statystyk wynika, że zapadalność na różne choroby jest u mężczyzn podobna do tych u kobiet. Śmiertelność wśród mężczyzn jest jednak większa. Prawdopodobnie związane jest to z większą utratą odporności. Męski układ odpornościowy wiąże się z poziomem „męskiego” chromosomu Y. Niestety, z wiekiem poziom chromosomu Y u wielu mężczyzn drastycznie zanika.
wwyklad29112019
Chromosom Y jest najmniejszym z ludzkich chromosomów i wraz z chromosomem X stanowi dwudziestą trzecią parę chromosomów, odpowiedzialną za determinację płci. Jego obecność determinuje płeć męską u dziecka i rozwój cech płciowych męskich.
Z wiekiem ilość komórek zawierających chromosom Y spada, a rośnie ilość komórek bez chromosomu Y. Proces utraty chromosomu Y wzrasta stopniowo po 60 roku życia. Co ciekawe, jest to także przedział wiekowy gdzie znacznie wzrasta zachorowalność na nowotwory złośliwe u mężczyzn (wg. Krajowego Rejestru Nowotworów).

Głównym wnioskiem z powyższych badań jest to, że utrata chromosomu Y może przyczyniać się do występowania choroby Alzheimera. Powszechnie wiadomo, że palenie tytoniu to czynnik zwiększający ryzyko wystąpienia wielu nowotworów. W przeprowadzonych badaniach wykazano, że aktywne palenie w odwracalny sposób skutkuje utratą chromosomu Y u mężczyzn.

wyklad291120191
Obecnie Laboratorium Medycyny 3P prowadzi nabór kandydatów do grupy kontrolnej w projekcie badającym związek pomiędzy utratą chromosomu Y, a występowaniem choroby Alzheimera. Do udziału zapraszani są mężczyźni w wieku od 65 lat, którzy nie chorują na nowotwory, ani na chorobę Alzheimera. Udział w badaniu jest także udziałem w wyjątkowej inicjatywie mającej na celu usprawnienie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych i choroby Alzheimera w Polsce.
Po wykładzie uczniowie, którzy brali udział w VI edycji projektu przedstawili wyniki swojej pracy badawczej.
Pierwszy zespół przedstawił projekt pt. „Ocena potencjału preparatów polifenolowych na bazie owoców jagodowych na florę bakteryjną przewodu pokarmowego”, natomiast drugi zespół przedstawił „Kombucha Solution” – opracowanie i zoptymalizowanie powtarzalnego procesu produkcji napoju kombucha”.
Uczniowie opowiedzieli o zdobytym doświadczeniu w laboratorium i z pasją opowiadali o udziale w projekcie. Przedstawili wyniki swojej pracy i odpowiedzieli na pytania słuchaczy.