KSP wczesnoszkolneZ życia szkoły 2019/2020

Nasze lekcje są bardzo ciekawe, dzięki eksperymentom poznajemy otaczający nas świat, możemy wreszcie zrozumieć co, gdzie, jak i dlaczego.