Ogłoszenia dla rodzicówOgłoszenia dla uczniówZ życia szkoły 2019/2020

Najbliższe zebranie z rodzicami odbędzie się 19 listopada 2019 roku (wtorek) w salach zgodnie z poniższym harmonogramem.
Obowiązuje plan B.
Rodzice uczniów szkoły podstawowej godz.17.00
Klasa I a – sala 2
Klasa I b – sala 3
klasa II a – sala 1
Klasa IV a – sala 6
klasa V a – sala 5
klasa V b – sala 4
klasa VI a – sala 15
klasa VI b – sala 9
klasa VII a – sala 13
klasa VIII a – sala 7
klasa VIII b – sala 10
Rodzice uczniów liceum godz. 18.00
Klasa I A – sala 16
Klasa I BC – sala 14
Klasa I P – sala 7
Klasa I MH – sala 17
klasa II AB – sala 10
klasa III AB – sala 12