Z życia szkoły 2019/2020

Dnia 8 listopada 2019 roku, w kościele św. Andrzeja Boboli odbyła się uroczysta msza święta w intencji zmarłych pracowników i uczniów naszej szkoły. Uczestniczyli w niej uczniowie, pracownicy oraz rodziny zmarłych. Na początku mszy świętej Ksiądz Profesor powitał wszystkich zebranych oraz wspomniał o zasługach bliskich nam osób, które odeszły do wieczności. Zwrócił uwagę na to, że dzięki Chrystusowi zostaliśmy odkupieni, ale zbawienie jest dziełem naszego życia, a każdy z nas kierując się rozumem dąży z pomocą Jego łaski do wieczności. Odpowiedź chrześcijańska dla współczesnego człowieka, jak również człowieka wszystkich czasów, opiera się na Chrystusie zmartwychwstałym i jest zawarta w nadziei przyszłego zmartwychwstania tych wszystkich, którzy należą do Chrystusa. Chrystus jest celem i kresem naszego istnienia.
Wspólnota Szkoły modliła się o łaskę oglądania Oblicza Pańskiego w wiecznej chwale dla zmarłych pracowników: śp. ks. Piotra Mazura, śp. ks. Piotra Lewańczyka, śp. Mieczysława Wierzbickiego, śp. Zdzisława Szudrowicza, śp. Stefana Iżyłowskiego, śp. Bożeny Zdebskiej, śp. Genowefy Szewczyk, śp. Eugeniusza Żyto oraz uczniów śp. Tomasza Chrzanowskiego i śp. Joanny Maciejewskiej.
ZOBACZ ZDJĘCIA