13 grudnia 1981 (była niedziela – tak jak w tym roku) roku Rada Państwa wprowadziła stan wojenny na całym obszarze Polski. Na mocy dekretu zawieszono działalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych, zakazano organizowania strajków i akcji protestacyjnych oraz zwoływania wszelkiego rodzaju zgromadzeń i manifestacji. Zmilitaryzowano wiele zakładów pracy, przerwana została nauka w szkołach i na wyższych uczelniach.
14 grudnia rozpoczęły się strajki okupacyjne w wielu zakładach pracy, w niemal wszystkich kopalniach, hutach i portach. Już w nocy wojsko i ZOMO, używając czołgów i gazów bojowych, rozpoczęły pacyfikację niektórych strajkujących zakładów. Oddziały ZOMO 26 grudnia dokonały ataku na strajkującą Kopalnię „Wujek” w Katowicach. Milicja użyła broni palnej. Od kul zginęło 9 górników. Co najmniej trzy osoby zginęły w Gdańsku, gdzie przez dwa dni trwały gwałtowne starcia z oddziałami ZOMO.
W Boże Narodzenie w kazaniu na placu Św. Piotra w Rzymie papież Jan Paweł II zwracając się do Polaków powiedział. „Zwracam się do Was wszyscy Polacy tu zgromadzeni i w Ojczyźnie naszej, na świecie. Zwracam się do was reprezentanci Solidarności. Życzenia przekazuję dla tych którzy cierpią oderwani od rodziny. Zwracam się do was i mówię – Podnieś rękę Boże dziecię, błogosław… Wskaż drogę do lepszej Ojczyzny w pokoju, sprawiedliwości, wolności.”
Życzenia te ziściły się już po ośmiu latach – nikt chyba w ciemnym czasie stanu wojennego nie przeczuwał, że panujący wówczas ustrój tak szybko się rozpadnie. Pamiętajmy o tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny.