BiologiaKatolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - wiadomościLiceum - Współpraca z uczelniami wyższymiZ życia szkoły 2019/2020

Wizyta licealistów w dniu 25 września do KATEDRY CYTOLOGII I EMBRIOLOGII ROŚLIN Wydziału Biologii UG związana była z przygotowanymi dla niech  z zajęciami z zakresu mikroskopowania. Tym razem mikroskop optyczny i obserwacja  składników komórki roślinnej i wybranych procesów. Prowadząca dr Małgorzata Kapusta mikroskop - 1

Treści programowe:

  • Budowa mikroskopu i technika mikroskopowania
  • Budowa komórki roślinnej: składniki plazmatyczne i nie-plazmatyczne
  • Obserwacja poszczególnych składników komórkowych z użyciem roztworów (barwników) przyżyciowych (poniżej foto z portalu internetowego Google – hasło składniki komórki roslinnej)mikroskop - kr 1
  • Zjawisko plazmolizy
  • Zmiany pH soku komórkowego
  • Wyspecjalizowane komórki roślinne

Sposób przeprowadzenia zajęć: Zajęcia praktyczne w Pracowni Cytologii
Plazmoliza – zjawisko odstawania protoplastu od ściany komórkowej, w wyniku utraty mikroskop - kr 2 plasmolizawody i tym samym turgoru. Plazmolizę można zaobserwować w komórkach roślinnych po umieszczeniu ich w roztworze hipertonicznym. Zgodnie z prawami osmozy woda przenika przez plazmalemmę z komórki do roztworu, co powoduje odwodnienie komórki i kurczenie się cytoplazmy podstawowej.
Warto wiedzieć …:
Pierwsze mikroskopy były mikroskopami optycznymi, w których do oświetlania obserwowanych obiektów wykorzystywano światło dzienne. Za twórców tego rodzaju mikroskopów uważa się Holendrów Janssenów. Pierwsze konstrukcje wykonali oni około roku 1590. Ze względu na niewielkie powiększenie (10 razy) mikroskopy nie zdobyły wtedy uznania jako narzędzie badawcze.  Przełomu dokonał wynalazca i przedsiębiorca Antoni van Leeuwenhoek, który udoskonalił konstrukcję mikroskopu w XVII wieku. Leeuwenhoek jako pierwszy obserwował żywe komórki – plemniki, pierwotniaki, erytrocyty itp. Wykorzystanie mikroskopu przyczyniło się do ogromnego postępu w biologii. Powstały nowe dziedziny nauki, cytologia oraz mikrobiologia. Dzięki wykorzystaniu mikroskopu możliwy był ogromny postęp w leczeniu chorób zakaźnych. W roku 1882 Robert Koch odkrył z pomocą mikroskopu bakterie gruźlicy.mikroskop - 2
Mikroskop wykorzystano do obserwacji podziału chromosomów w jądrze komórkowym. W roku 1910 Thomas Hunt Morgan udowodnił, że chromosomy są nośnikami genów dając początek genetyce. W technologii materiałowej mikroskopy wykorzystywano do obserwacji struktur metali albo innych materiałów. Kolejnym przełomem stało się wykorzystanie w mikroskopie elektronów. W roku 1931 pierwszy mikroskop elektronowy skonstruowali Ernst Ruska i Maksem Knollem w Berlinie. Możliwa stała się obserwacja najmniejszych struktur organelli komórkowych. W technologii wykorzystanie mikroskopów elektronowych stało się podstawą rewolucji krzemowej. Bez technik sprawdzania jakości wykonywanych w półprzewodnikach struktur nie udałoby się dokonać tak ogromnego postępu w tej dziedzinie.
W roku 1982 mikroskopia uczyniła pierwszy krok w kierunku świata atomów. Pracujący w Zurychu naukowcy Gerd Binnig oraz Heinrich Rohrer skonstruowali mikroskop STM. Pozwolił on na obserwację struktur złożonych z pojedynczych atomów. Późniejsze prace doprowadziły do budowy szeregu odmian tego mikroskopu pozwalających na badanie różnych właściwości materii w skali nanometra. Niezwykłą cechą mikroskopu STM była jego zdolność nie tylko do obserwacji atomów, ale również manipulacji nimi – przekładania ich z miejsce na miejsce po jednym. Obecnie badacze przewidują, że postęp w mikroskopii pozwoli na zapoczątkowanie rozwoju nanotechnologii, która może znaleźć zastosowanie w prawie każdej dziedzinie życia.