KSP - wiadomości (IV - VIII)Z życia szkoły 2019/2020

W ubiegłym tygodniu gościliśmy przedstawicieli 39 Gdyńskiej Drużyny Harcerek i 14 Gdyńskiej Drużyny Harcerzy, którzy przeprowadzili akcję naborową. Podczas spotkania przedstawili specyfikę działalności wspólnoty zrzeszonej w strukturach Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Związek bardzo mocno opiera swoją działalność o wartości chrześcijańskie – jest otwarty dla wszystkich osób poszukujących wiary, jednak wszyscy instruktorzy z założenia są chrześcijanami. Po prezentacji zaproszono uczniów do atrakcyjnej zabawy.
Dodatkowo, wczoraj podczas spotkań z rodzicami, drużyny przeprowadziły akcję informacyjną dla rodziców.
Bardzo dziękujemy za wizytę oraz dołączamy harcerskie pozdrowienie.
ZOBACZ ZDJĘCIA