Zapraszam uczniów szkoły podstawowej do udziału w zawodach testowych XV Olimpiady Matematycznej Juniorów, które odbędą się 26 września o godzinie 9:00 (numer sali zostanie podany w późniejszym terminie).
Aby zgłosić udział w zawodach wystarczy dostarczyć do 24 września do sekretariatu szkoły wypełnione i podpisane przez rodziców oraz ucznia oświadczenie  dane_osobowe.
Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej.

  • Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych 1etap19 oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora – pani Aliny Wandtke,
  • Część testowa odbywa się w szkole (wytyczne-uczen-xv)

 
Zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywają się w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 3 godzin (180 minut) uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych.
Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych.
Serdecznie zapraszam do udziału w Olimpiadzie!:)