Katolickie Liceum OgólnokształcąceKoło pasjonatów biologiiLiceum - konkursy, olimpiady, wyróżnieniaLiceum - wiadomościZ życia szkoły 2018/2019

Magda Chylewska i „Katolik” wśród najlepszych z NAJWYŻSZĄ LOKATĄ-Nagroda I stopnia !
Na zdjęciu powyżej i poniżej w asyście:

 • Prorektora PG ds. internacjonalizacji i innowacji prof. dr. hab. Piotra Dominiaka
 • Prorektora UG ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką  prof. dr. hab. Krzysztofa Bielawskiego
 • Prorektora PG ds. organizacji prof. dr. hab. inż. Janusza T. Cieślińskiego
  oraz
 • Dyrektora Katolickiego LO w Gdyni  mgr. inż. Leszka Ciesielskiegodominiak -1 Dzisiaj, tj. 10 czerwca 2019 r. odbyła się Gala LAUREATÓW Jubileuszowej, bo XX edycji Konkursu dla najlepszego ucznia-biologa liceum ogólnokształcącego z województwa pomorskiego im. Małgorzaty Dominiak.
  Konkurs  powołany przez prof. dr. hab. Piotra Dominiaka, ówczesnego Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, a dziś Prorektora, realizowany jest pod patronatem Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku. W konkursie, spośród licealistów z dorobkiem badawczym i spektakularnymi osiągnięciami na olimpiadach przedmiotowych (biologicznej, o żywieniu, ekologicznej i in.) oraz konkursach i turniejach, wyłaniani są LAUREACI kolejno III, II i I stopnia oraz Laureat Nagrody Głównej.
  Nasza reprezentantka Magda Chylewska uzyskała NAGRODĘ I stopnia.dominiak -2Magda może poszczycić się imponującym dorobkiem, m.ni.
  • Udział w zawodach centralnych 48 Olimpiady Biologicznej 2019 r.
  • Udział w innych konkursach związanych z naukami biologicznymi, w tym tytułem LAUREATA w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym w 2016 roku.
  • Przygotowanie, bardzo wysoko oceniona 41/44 pkt. niezależnie przez dwóch recenzentów naukowych z UW,  pracy na olimpiadę biologiczną pt. „Wpływ pH na rozwój fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) w hodowli hydroponicznej”. Recenzenci zgodnie  podkreślili poprawność merytoryczną oraz jej walory jak istotny wkład w dotychczasowy stan badań. Zauważono, iż rezultaty mają charakter aplikacyjny, podkreślono również bardzo duże zaangażowanie i dojrzałość naukową autorki.
  • Aktywny udział w Kole Pasjonatów Biologii w szkole. Czynny udział w ćwiczeniach, laboratoriach, wykładach realizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami m.in. Uniwersytetem Gdańskim (udział w programie edukacyjnym „Zaproś naukowca do szkoły” i warsztatach „Poznaj pracę biologa”), Politechniką Gdańska i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Udział w sesji wykładowej projektu „Innovabio Pomorze” organizowanym przez Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia.

  Magda za rozwój swoich talentów, zainteresowań i pasji uzyskała List gratulacyjny Burmistrza Miasta Rumii (2017 r.) oraz Stypendium Starosty Wejherowskiego (2018 r.). Ponadto uzyskała Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2017/2018”  oraz Dyplom Marszałka Województwa Pomorskiego za wysokie osiągnięcia  w realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019”.
  GRATULACJE tak prestiżowej NAGRODY i  spektakularnego „wejścia” do elitarnego klubu najlepszych uczniów biologów w województwie !!!
  Z okazji Jubileuszu XX-lecia nagrody organizatorzy dokonali podsumowania. W tym okresie wyróżniono ponad 170 uczniów najlepszych biologów w swoich rocznikach. Wszyscy praktycznie realizują kariery naukowe, wielu jest po doktoratach w Polsce i zagranicą. Większość jest po medycynie lub w trakcie jej studiowania. Dokonano uhonorowania najlepszych nauczycieli promotorów. Do LIDERÓW  (2-ga lokata – 14 LAUREATÓW najlepszych biologów w trakcie historii konkursu) zaliczono dyrektora naszego Liceum mgr. inż. Leszka Ciesielskiego.
  Poniżej dyrektor wśród najlepszych promotorów.dominiak -3