Adwokat Małgorzata Brakoniecka oraz Agnieszka Bzoma-Żebrowska z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku w ramach programu edukacyjnego” Adwokat przydaje się w życiu” poprowadziły w dniu 29 maja 2019 roku interesujące zajęcia w naszej szkole.
Na początku spotkania panie omówiły zagadnienie dóbr osobistych, prawa do prywatności oraz prawa do grobu.
W przejrzysty sposób wyjaśniły uczniom, że dobra osobiste należą do podmiotowych praw każdego człowieka. Chronią naszą najbliższą sferę, a przez to jej naruszenie odczuwane jest najmocniej. Prawo w Polsce w sposób szczególny chroni nasze dobra. Oznacza to, że każde naruszenie w tym zakresie uprawnia poszkodowanego do wytoczenia sprawy cywilnej i ubiegania się nie tylko o właściwe odszkodowanie ale także o zadośćuczynienie.
Wyjaśniły różnice pomiędzy szkodą ,a krzywdą z przykładowymi orzeczeniami sądu, które dotyczyły znanych celebrytów.
Panie mecenas przedstawiły uczniom przykłady ciekawych spraw z zakresu prawa karnego oraz rodzinnego. Przybliżyły również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną nieletnich, odpowiedzialnością za wpisy w mediach społecznościowych.
Dziękujemy za owocną współpracę w tym roku szkolnym i mamy nadzieję na ciąg dalszy.