KSP - wiadomości (IV - VIII)Z życia szkoły 2018/2019

We wtorek 14 i 21 maja 2019 r, uczniowie klasy 7b i 7a wzięli udział w dwugodzinnych warsztatach z doradztwa zawodowego, które prowadziła  p. Violetta Lip z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni.
Uczniowie mówili o swoich zainteresowaniach o tym, co lubią robić w wolnym czasie. Chętnie się wypowiadali na swój temat, swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, różnicy pomiędzy nimi. Następnie uczniowie przeszli do bardziej praktycznych zadań: rysowali specjalne tabele na kartkach i je uzupełniali: lubię robić, nie lubię robić, potrafię robić, nie potrafię robić. Czasami wyniki zaskakiwały samych uczniów i stało się to powodem żywej rozmowy w parach. Zdarzało się, że niektóre pola pozostawały puste, inne zaś ledwie mieściły notatki. Doradczyni pytała, czym należy kierować się wybierając przyszłą szkołę, a później zawód. Usłyszała, że tym co się lubi robić i co się umie robić. Tymczasem trzeba brać pod uwagę wszystkie czynniki. Dodała też, że należy przełamywać stereotypy i bacznie obserwować siebie, ponieważ o ile zainteresowania kształtują się do 16 roku życia, o tyle wartości, nasze postawy, zmieniają się z wiekiem i sytuacją życiową itd.
Kolejnymi pojęciami bardzo ważnymi na rynku edukacyjnym i zawodowym są kwalifikacje i kompetencje. Uczniowie mieli pewne trudności ze zdefiniowaniem obu pojęć. Łatwiej im było podać nazwy szkół, do których chcieliby w przyszłości zdawać. Dzielili się między sobą opiniami o tych szkołach. Później rozwiązali dość szczegółowy kwestionariusz „Profil zainteresowań”, który jest swego rodzaju drogowskazem przyszłej drogi zawodowej uczniów.
Warsztaty są częścią realizacji zadań w ramach szkolnego sytemu doradztwa zawodowego realizowanego w naszej szkole.
ZOBACZ ZDJĘCIA