Ogłoszenia dla rodziców

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II
W GDYNI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE RANKINGOWEJ 2019/2020

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA UCZNIÓW
I RODZICÓW ODBĘDZIE SIĘ
14 MAJA 2019 roku o godz. 18.00
W SIEDZIBIE SZKOŁY (sala gimnastyczna).