Dnia 26.04.2019 roku /piątek/ od godziny 12.00 w budynku Gimnazjum w Kosakowie, uczestniczyliśmy w finale V Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Świętym Janie Pawle II. Olimpiada była adresowana do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego.
Mottem Olimpiady były słowa Papieża: I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen. /Jan Paweł II, Plac Zwycięstwa -Warszawa, 2 czerwca 1979 r./
Uczniowie naszej Szkoły, którzy brali udział w Olimpiadzie zajęli II miejsca, uzyskując tytuły laureatów:
Paulina Gruszczyńska – kl. 7 a – II miejsce
Maciej Żmijewski – kl. 7 a – II miejsce
Niech 40. rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II stanie się wyjątkową okazją do odważnego podążania drogami wskazanymi przez Papieża Polaka w duchu Jego myśli i nauczania.