15 kwietnia uczniowie klasy I liceum wzięli udział w warsztatach laboratoryjnych, podczas których izolowali DNA  plazmidowe bakterii E. coli. Następnie za pomocą elektroforezy wysokonapięciowej  prowadzonej na żelu agarozowym rozdzielali przygotowane własnoręcznie próby DNA i oglądali efekt swojej pracy pod lampą UV.  Dzięki tym zajęciom utrwaliliśmy wiedzę zdobytą na lekcjach biologii i nabyliśmy nowe umiejętności praktyczne. Największym wyzwaniem okazało się precyzyjne nanoszenie prób DNA na żel do tzw. studzienek.
Warsztaty były też okazją do zwiedzenia laboratorium i zapoznania się z pracą naukowców.