KSP - wiadomości (IV - VIII)Z życia szkoły 2018/2019

W poniedziałek 15 kwietnia 2019 roku uczniowie najstarszego rocznika szkoły podstawowej uczestniczyli we mszy świętej, po której przystąpili do pierwszej części egzaminu zewnętrznego. Zdających wspierali rodzina i nauczyciele. Wierzymy, że wzmocnieni duchowo osiągną zakładane przez siebie cele.
ZOBACZ ZDJĘCIA