Katolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - wiadomościZ życia szkoły 2018/2019

W wieku 69 lat zmarł prof. dr hab. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej. „Doświadczyliśmy straty, którą trudno opisać słowami” – napisano na stronie uczelni.
Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik to wielka osobowość nauki, ale też przyjaciel młodzieży. Współtwórca akademickiego nurtu kształcenia już na poziomie szkoły średniej.  Współzałożyciel innowacji pedagogicznej „klasy uniwersyteckie” . W tym roku nasza społeczność miała okazję zostać uhonorowana przez JM Rektora osobiście w związku z zorganizowaną przez niego Galą Złotych Szkół Pomorza. Informacja o śmierci prof. Jacka Namieśnika pojawiła się na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej. Z całą odpowiedzialnością i smutkiem dołączamy się jako społeczność szkolna do kondolencji oraz zamieszczonych słów na stronie uczelni: „Odejście naszego rektora jest głębokim szokiem dla całej społeczności akademickiej PG, a także dotkliwą, bolesną stratą dla środowiska naukowego zarówno Trójmiasta, jak i całego naszego kraju. W tych poruszająco smutnych chwilach szczególne wyrazy współczucia należą się zwłaszcza członkom rodziny Profesora Jacka Namieśnika, jak również wszystkim jego współpracownikom i wychowankom, dla których był mistrzem i opiekunem”.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!