Katolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - Współpraca z uczelniami wyższymiZ życia szkoły 2018/2019

22 marca uczniowie 1 klasy liceum mieli okazję wysłuchać wykładu profesora Uniwersytetu Gdańskiego Jarosława Pykacza pt.: „Teoria gier”. Dowiedzieliśmy się, że gra to dowolna sytuacja konfliktowa, gracz natomiast to dowolny jej uczestnik. Graczem może być na przykład człowiek lub przedsiębiorstwo. Każda strona wybiera pewną strategię postępowania, po czym zależnie od strategii własnej oraz innych uczestników gracz otrzymuje wypłatę np. w pieniądzach. Teoria gier pozwala analizować i przewidywać działania uczestników gry, przy założeniu, że podejmują oni racjonalne decyzje oraz znają reguły gry. Modele gier często przedstawia się w postaci grafu oraz w postaci macierzy (tabeli). Rezultat rywalizacji to często wypłata stąd wspomniana wyżej tabela jest określana jako macierz wypłat.
20190322_085105 20190322_085111 20190322_085116 20190322_085125