Katolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - wiadomościZ życia szkoły 2018/2019

10 kwietnia druga grupa z kl.II KLO uczestniczyła w warsztatach z aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości, które odbyły się w Fundacji Gospodarczej ”Fungo” w Gdyni.
Na wstępie młodzież dokonała prezentacji swoich oczekiwań od warsztatu, planów po ukończeniu szkoły oraz omawiała kryteria wyboru zawodu. Po wykładzie prowadzącej, na temat czterech istotnych obszarów samowiedzy, uczniowie wykonali test zainteresowań, po którym nastąpiło wyjaśnienie wyników i wspólne obejrzenie filmu – ” Zawód naukowiec”.
Po przerwie głównym tematem był „Temperament” w formie wykładu oraz burzliwej dyskusji.
Młodzież odpowiadała na pytania: Który typ temperamentu posiadasz? Co się dzieje, gdy pracujemy niezgodnie ze swoim typem?
Prowadząca p. Anna Dąbrowska podzieliła uczestników na cztery grupy, które wykonały plakaty: które zawody są polecane, a które odradzane dla poszczególnych typów temperamentu.
Warsztaty przebiegały w miłej atmosferze, młodzież wysoko oceniła spotkanie i dokonała ewaluacji warsztatów.
ZOBACZ ZDJĘCIA