Z życia szkoły 2018/2019

W środę, 10 kwietnia 2019 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum rozpoczęli sesję egzaminacyjną.
Pierwszego dnia, tuż przed egzaminem, uczniowie, rodzice, dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej przez Kanclerza Szkoły ks. prof. Wojciecha Cichosza w intencji trzecioklasistów. W tegorocznej sesji do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i z języka angielskiego  oraz j. niemieckiego przystąpi 109 uczniów klas trzecich. Wśród zdających są również tacy, którzy, jako laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych lub Olimpiad ogólnopolskich, są zwolnieni z danego zakresu egzaminu gimnazjalnego. Na wyniki trzeba poczekać do czerwca, mamy nadzieję, że będą satysfakcjonujące.
ZOBACZ ZDJĘCIA