Katolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - wiadomościZ życia szkoły 2018/2019

Pomiar powierzchni – ależ to bardzo proste!

Długość razy szerokość i już! No prawie już … jeszcze jednostki i ich ewentualne przeliczenie oraz niepewność pomiaru. Niepewność pomiaru  wyniku jest sumą niepewności składowych Δd1Δd1 i Δd2Δd2, mimo że wynik pomiaru jest różnicą (d=d1−d2)(d=d1-d2). Pamiętać przy tym należy, iż nie wiemy, czy pomiar bezpośredni jest obarczony niepewnością z plusem, czy z minusem. W takich sytuacjach powinniśmy uwzględniać najbardziej niekorzystny przypadek, gdy błędy się sumują. Sposób postępowania w przykładach prostych powierzchni uogólnimy następująco. Jeżeli wynik pomiaru jest przedstawiony za pomocą wzoru w postaci sumy lub różnicy wielkości mierzonych bezpośrednio, to niepewność wyniku pomiaru jest równa sumie niepewności pomiarów bezpośrednich.
A miało być tak prosto ????
SPRĘŻYNA – Co warto wiedzieć !
Zasadę sprężyny wykorzystano już kilkanaście tysięcy lat temu w łuku, w którym występuje nagłe wyładowanie się nagromadzonej energii mechanicznej, a także w niektórych pułapkach na zwierzęta (w postaci silnie napiętych prętów drewnianych). Ok. 1500 sprężyna występuje w nowej, ważnej postaci – sprężyny spiralnej, która zaczęła odgrywać rolę źródła energii w zegarach. Ok. 1500 sprężyna występuje w nowej, ważnej postaci – sprężyny spiralnej, która zaczęła odgrywać rolę źródła energii w zegarach. Sprężyna śrubowa rozwinęła się prawdopodobnie ze spiralnej. Istniała już pod koniec XVIII w. Sprężyny tapicerskie natomiast wynaleziono w 1826 w Anglii.
Innym zastosowaniem sprężyny jest akumulacja energii mechanicznej, na przykład w napędzie tradycyjnych mechanizmów zegarowych. Sprężyny używane są też do amortyzowania uderzeń (np. zderzak kolejowy, resor) oraz do pomiaru siły (siłomierze).
Charakterystyka sprężyny to podana w postaci graficznej zależność siły wywieranej na nią (lub momentu) od jej ugięcia (kąta obrotu). Charakterystykę sprężyn można podzielić na cztery grupy: progresywna (stożkowa), łamana, liniowa, degresywna.

  • pomiar-1Jak widać przy tak poważnych zagadnieniach panuje powszechna atmosfera pracy i skupienia!