Katolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - Współpraca z uczelniami wyższymiZ życia szkoły 2018/2019

W środę 27 marca br. zainteresowani uczniowie Liceum wzięli udział w warsztatach zatytułowanych „Logika w elektronice”. Zajęcia odbyły się na Politechnice Gdańskiej na Wydziale ETI.  Spotkanie prowadzili studenci PG – członkowie kół naukowych Soliton i Biophoton. Prezentacja rozpoczęła się krótkim wstępem, w którym prowadzący przypomnieli podstawowe prawa logiki oraz zapis liczby w postaci binarnej. Zasadniczą częścią zajęć były warsztaty, na których uczestnicy mogli własnoręcznie złożyć cyfrowe układy elektroniczne.  Uczniowie byli bardzo zadowoleni z zajęć, ponieważ w sposób praktyczny mogli zastosować zdobytą wiedzę.
ZOBACZ ZDJĘCIA