Z życia szkoły 2018/2019

W dniach 6-8 marca 2019 roku, odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej Szkoły. Rekolekcje poprowadził zespół ewangelizacyjny „Królewskie Dziedzińce” z Torunia. Zajęcia odbywały się w trzech poziomach wiekowych, a prowadzący podjęli następujące zagadnienia: „Historia Samuela i Dawida”, „Świadectwo Całunu Turyńskiego”, „Boży lajk i przeszkody w jego dostrzeganiu”, Prawda, poczucie własnej wartości i wierność marzeniom” oraz „Boża miłość i grzech – historia Adama i Ewy”.
Na zakończenie rekolekcji, młodzież uczestniczyła w modlitwie z adoracją Najświętszego Sakramentu i spowiedzi, a następnie we Mszy świętej, której przewodniczył Ksiądz Profesor Wojciech Cichosz.
Na zakończenie rekolekcji uczniowie Szkoły podziękowali zespołowi ewangelizacyjnemu z Torunia za Słowo Boże i wspólny śpiew.
Jednocześnie, od 8 do 9 marca odbywały się w Częstochowie rekolekcje dla maturzystów, a przewodniczył im Ksiądz Krzysztof Czabaj.
Miniony tydzień w naszej Szkole był czasem podjętej refleksji, wzmocnieniem ducha i pogłębieniem relacji z Bogiem.
ZOBACZ ZDJĘCIA