W ramach profilaktyki pierwszorzędowej, w klasie IIIc gimnazjum odbyło się spotkanie z dyrektorem Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego ”Razem”w Gdyni p. Pawłem Brzezińskim.
Prowadzący zwrócił uwagę na fakt, iż dynamiczny rozwój techniki komputerowej, telefonii komórkowej i zaangażowanie coraz większej liczby osób w korzystanie z komputera i sieci, a w tym mediów społecznościowych, powoduje wzrost liczby osób uzależnionych od nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Młodzi ludzie funkcjonują w cyberprzestrzeni często w sposób niekontrolowany, szkodliwy dla zdrowia w sensie fizycznym, społecznym oraz psychicznym.
Młode osoby intensywnie korzystające z nowych mediów są określane mianem „cyfrowych tubylców” (digital natives). Zdobycze techniki – smartfony, aplikacje komórkowe – nie stanowią dla nich żadnych barier w procesie komunikacji wirtualnej. Wydaje się, że określenie uzależnienie od korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, choć długie i mało medialne, daje szerokie możliwości i ujmuje problem wieloaspektowo.
Pan Paweł w jasny i konkretny sposób odpowiedział na następujące pytania:
1.W jaki sposób młodzież szkolna korzysta z mediów cyfrowych, w szczególności ze smartfonów oraz portali społecznościowych?
2.Jakie cyber-zagrożenia stają się udziałem młodych osób?
3.Jakie są konsekwencje prawne wynikające z cyberprzemocy skierowanej do rówieśników i nie tylko?