Nowoczesne technologie komunikacyjne (internet, telefony komórkowe, tablety, media społecznościowe) nieodwracalnie zmieniły obraz współczesnej rzeczywistości. Wielu ludzi, a szczególnie młodych, nie wyobraża sobie życia bez używania telefonu komórkowego, czy przynależności do portalu społecznościowego. Rzeczywistość online nie tylko w dużej mierze wypełnia czas wolny, ale staje się okazją do kreowania nowej rzeczywistości, bez wychodzenia z domu.
Te wszystkie czynniki powodują lawinowe narastanie problemów z tym związanych oraz szybki wzrost osób uzależnionych od nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
W ramach profilaktyki pierwszorzędowej, w klasach piątych i siódmych szkoły podstawowej, odbyły się warsztaty zainicjowane przez specjalistów z Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego „Razem” oraz Fundacji „Dbam o mój zasięg”. Łącznie w tym roku szkolnym, w ramach projektu „Gdynia On-line, Off-line” odbyło się osiem ciekawych spotkań, które w naszej szkole prowadzili: p. Monika Staniecka i psycholog p. Paweł Brzeziński.
Bardzo serdecznie dziękujemy za interesujące warsztaty oraz uświadomienie młodym ludziom o zagrożeniach czyhających w sieci!
ZOBACZ ZDJĘCIA