KSP - wiadomości (IV - VIII)Z życia szkoły 2018/2019

W czwartek 7 lutego klasa 8b wraz z wychowawcą mgr Katarzyną Szlachcikowską i nauczycielką biologii mgr Iwoną Stanisławską uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Gdańskiej. Celem zajęć była m.in. kontynuacja badań powietrza w pomieszczeniach naszej szkoły.Po samodzielnym przygotowaniu preparatów uczniowie mogli obserwować  mikroskopowo , oznaczyć ilościowo i sklasyfikować gatunki bakterii i grzybów występujące w szkole.Z satysfakcją odnotowano fakt, że wszystkie wyniki utrzymują się na poziomie dopuszczalnych norm. Dodatkowo uczniowie mogli oznaczyć poziom witaminy C w różnych produktach spożywczych i własnym organizmie, a także izolować DNA z komórek roślinnych.
ZOBACZ ZDJĘCIA