Dnia 18 stycznia 2019 roku, Wspólnota Szkoły poprzez modlitwę i zapalenie zniczy upamiętniła osobę Prezydenta Gdańska, śp. Pawła Adamowicza.
Porannej modlitwie przewodniczył Ksiądz Profesor Wojciech Cichosz, który otoczył modlitwą pożegnania naszego brata w wierze, śp. Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska. Wyraził naszą solidarność z Rodziną Pana Prezydenta rażoną gromem nieszczęścia. Jako Wspólnota trwaliśmy w jedności naszych serc w obliczu tragedii, której ofiarą padł śp. Paweł Adamowicz. Potwierdziliśmy pewność naszej katolickiej wiary, że śmierć nie oddziela nas od siebie, że pozostajemy nadal w głębokiej łączności z tym, którego żegnamy na drogę wieczności.
Niech go ogarnie światłość Bożej miłości. Światłość nieba i niech w niej trwa.
Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam.
Mój Stworzycielu i Najlepszy Ojcze.
Do domu wracam jak strudzony Pielgrzym
A Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem.
Tułaczka moja już dobiegła kresu,
dla moich oczu słońce ziemi zgasło.
W Tobie, mój Panie, znajdę pokój wieczny,
Ty będziesz dla mnie niegasnącym światłem.
Amen!