KSP - wiadomości (IV - VIII)Z życia szkoły 2018/2019
We wtorek  22.01., po modlitwie rozdano nagrody laureatom konkursu „Czyńcie sobie Ziemię kochaną”, zorganizowanego z okazji Dnia Ligi Ochrony Przyrody. Prace uczniów miały promować ochronę zagrożonych gatunków i przyrody.
Poziom zgłoszonych prac był bardzo wysoki, ale także wyrównany. W efekcie przyznano 13 nagród. Nagrodzeni uczniowie otrzymali albumy książkowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy oceny celujące za aktywność z przedmiotu przyroda lub  biologia. Ahoj Przyrodo!