KSP - wiadomości (IV - VIII)Z życia szkoły 2018/2019

7 lutego klasa 8b, pod kierunkiem dr hab. inż. Edyty Malinowskiej-Pańczyk, uczestniczyła w bardzo ciekawym eksperymencie naukowym. Pierwszym krokiem było pobranie próbek powietrza z rożnych pomieszczeń w szkole, z sal lekcyjnych, szatni, a nawet gabinetu dyrektora. Następnie pobrane próbki były przez uczniów analizowane a zajęciach warsztatowych na Politechnice Gdańskiej. Według pomiarów uczniów, jakość powietrza w szkole spełnia wszystkie normy.
ZOBACZ ZDJĘCIA