Katolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - konkursy, olimpiady, wyróżnieniaLiceum - wiadomościZ życia szkoły 2018/2019

Nasze Liceum na etapie okręgowym w sobotę 19 stycznia br. reprezentowała Laureatka etapu szkolnego Magdalena Chylewska z kl.2 AB.IMG_3285
Magda , aby zakwalifikować się  do tego etapu musiała ze stosowną punktacją rozwiązać test etapu szkolnego oraz przygotować pracę badawczą, pt.: „Wpływ pH  na rozwój fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) w hodowli hydroponicznej”.
A oto wstęp:
Fasola zwyczajna nazywana także fasolą zwykłą jest rośliną powszechnie uprawianą. Zakres optymalnego pH dla niej dla upraw w glebie wynosi pH 6-7 (Jasińska, Kotecki, 1993). Jednak niełatwo jest znaleźć podobne i wiarygodne dane dla hodowli hydroponicznych. Ten typ hodowli, również na skalę przemysłową, staje się coraz bardziej popularny w Polsce. Źródła podają, iż dla hodowli hydroponicznych generalnie optymalny zakres pH jest nieco niższy niż dla upraw glebowych (Sela, 2018). DSC_2538Celem pracy było sprawdzenie, czy pH ma wpływ na rozwój fasoli zwyczajnej w hodowli hydroponicznej, a jeśli tak, to czy będzie możliwe wykazać to już jednoznacznie na podstawie obserwacji rozwoju we wczesnych stadiach. Przyjęto hipotezy, iż:

  •  – pH ma wpływ na rozwój badanej rośliny już we wczesnych etapach jej rozwoju,
  •  – optymalna wartość będzie w dolnej wartości przedziału wskazanego dla uprawy glebowej (za literaturą, jak wyżej), tj. w odczynie lekko kwaśnym przy pH= 6.

W celu weryfikacji hipotez zaplanowano badanie polegające na prowadzeniu serii hodowli hydroponicznych zgodnie z zasadą jedynej różnicy, tj. w różnych wartościach pH podłoża oraz obserwacji roślin i pomiaru wybranych parametrów. Były to: siła kiełkowania, długości łodyg, powierzchni blaszki liściowej w stadium siewek z dwoma liśćmi (Foto.1.) oraz biomasy na zakończenie eksperymentu.DSC_3489
 
Ogółem w Olimpiadzie w Polsce brało udział 1514 zawodników, z czego próg 25-o punktowy przekroczyło 649, co stanowi 42,9%. To oni zmagali się z testem w Okręgach.
Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki testu i kwalifikacje do etapu centralnego.
Powodzenia!