W dniach od 03 do 19 grudnia 2018 roku, młodzież naszej Szkoły wspólnie z wychowawcami uczestniczyła w adwentowych Mszach świętych. Poszczególne klasy przygotowały się do liturgii i w sposób aktywny brały w niej udział. To duchowe spotkanie z Jezusem we wspólnocie, pozwoliło nam bardziej otworzyć się na tych, których obecności doświadczamy każdego dnia. Dziękujemy Księdzu Krzysztofowi za Msze święte, które ofiarowane były Panu Bogu w naszych intencjach.