Katolickie Liceum OgólnokształcąceKSP - wiadomości (IV - VIII)Liceum - wiadomościZ życia szkoły 2018/2019

W poniedziałek odbyła się Uroczystość wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019.styp Mwp_1
Wśród laureatów nie zabrakło uczniów z Katolika!
styp Mwp_2Stypendia otrzymały licealistki:
Kinga Kocoń
Anna Januszewska
Dominika Michalska
styp Mwp_3
 
 
 
oraz ze Szkoły Podstawowej
 
 
Joanna Łachetastyp Mwp_4
Projekt „Pomorski program pomocy stypendialnej” dedykowany jest uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i którzy są szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego. Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Celem głównym projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.
Gratulacje dla wyróżnionych!