KSP - wiadomości (IV - VIII)Z życia szkoły 2018/2019

Dziś uczniów klasy V b i VII b odwiedzili  policjanci Komendy Miejskiej Policji w Gdyni – pani Magdalena Heyke i pan Daniel Chrostowski. Było to działanie profilaktyczne mające na celu zapobieganie występowaniu wśród uczniów przemocy słownej, psychicznej oraz cyberprzemocy. Policjanci uświadamiali dzieciom, na czym polega i  jakie konsekwencje niesie ze sobą przemoc słowna, fizyczna i psychiczna nie tylko w codziennych kontaktach w czasie lekcji i przerw między lekcjami, ale również na portalach społecznościowych czy ogólnie w sieci.  Omówione zostały najczęściej występujące formy przemocy: nękanie, straszenie, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, szantaż, podszywanie się pod kogoś innego, pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk. Policjanci ostrzegali uczniów przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów. Zwrócili także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. Spotkanie było bardzo ciekawe, o czym wymownie świadczyły liczne pytania kierowane do policjantów przez uczniów.
ZOBACZ ZDJĘCIA