W dniu 7 listopada 2018 r. w trosce o bezpieczeństwo uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły. Celem tych ćwiczeń było wypracowanie umiejętności sprawnego i bezpiecznego opuszczenia budynku.
Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie zagrożenia. Po usłyszeniu alarmu uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. Opuszczenie szkoły tak licznej grupie zajęło niespełna 4 minuty.
Wszyscy uczestnicy ewakuacji mogli doświadczyć najistotniejszych wzorców zachowań, w których priorytetem był brak paniki, szybkość i sprawność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wzajemna pomoc. Warto podkreślić, że uczniowie, nauczyciele a także wszyscy pracownicy obsługi zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki.
Alarmy próbne to bardzo ważna kwestia, która przygotowuje nas do odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za odpowiednie zachowanie i odpowiedzialne podejście do tej próby.