Piątek 9 listopada 2018r. w naszej szkole, podobnie jak w tysiącach innych polskich szkół, przebiegał pod znakiem obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zarówno dyrekcja, nauczyciele, jak i uczniowie, manifestowali swój patriotyzm przez biało-czerwone elementy stroju. Podczas lekcji j. polskiego oraz godzin wychowawczych brzmiały wspólnie śpiewane patriotyczne pieśni. Zdecydowanej większości uczniów udzielił się radosny nastrój. Na czwartej godzinie wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej. Po odczytaniu fragmentu codziennej ewangelii i krótkiej modlitwie wprowadzono uroczyście, przy dźwięku werbli, sztandar szkoły. O godzinie 11.11 Ksiądz Kanclerz zaintonował nasz hymn narodowy. Wszyscy, od klasy 1. szkoły podstawowej do maturalnej, w pozycji zasadniczej, włączyli się do wspólnego śpiewu. Kilkaset gardeł głośno wyrażało radość i dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Melodię Mazurka Dąbrowskiego grały – na skrzypcach Wiktoria Martuszewska i wiolonczeli Agata Michniowska  – uczennice 4. Klasy szkoły podstawowej. Po komendzie „spocznij” usiedliśmy, aby wysłuchać programu artystycznego, przygotowanego głównie przez uczniów 1. klasy liceum, pod kierunkiem p. Mariusza Żarneckiego. Patriotyczne pieśni, śpiewane przez dwie licealistki Alicję Hundsdorff oraz Aleksandrę Cisowską przy akompaniamencie pianina, przeplatały się z poezją oraz informacjami historycznymi, dotyczącymi odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Szczególne wrażenie na słuchaczach zrobiła piosenka Jacka Kaczmarskiego pt. „Zbroja”, wykonana przez Bartosza Szpurę z akompaniamentem gitary. Po zakończeniu programu artystycznego, na hasło Dyrektora Liceum, wyprowadzono sztandar Zespołu Szkół Katolickich i wszyscy udali się na dalsze zajęcia. Cieszy fakt, że pracownicy naszej szkoły oraz uczniowie zjednoczyli się pod jednym sztandarem: wolnej Rzeczypospolitej Polskiej.
ZOBACZ ZDJĘCIA