Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią listu Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego skierowanego do Rodziców i Opiekunów uczniów w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży w sprawie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.
Warszawa, 8 listopada 2018 roku
Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie,
w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

Pełna treść listu

pdf