„Po jakimś długim czasie zdołałem zrozumieć, że nie chcesz, ażebym był ojcem, nie stając się dzieckiem. Dlatego właśnie przyszedł na świat Twój Syn. Jest On całkowicie Twój. Ojcze, bądź moją Drogą, bądź Źródłem”. K. Wojtyła, „Promieniowanie ojcostwa”
Dnia 22 października 2018 roku, o godzinie 12.00 w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II odbyła się Gala Finałowa Wojewódzkiego Konkursu ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II i WIELKIE TEMATY – „Promieniowanie Ojcostwa”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa pomorskiego.
Tegoroczna edycja Konkursu, organizowana w XVIII Tygodniu Papieskim, przebiegała pod hasłem: „Promieniowanie Ojcostwa”, które zostało zaczerpnięte z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka i jest tytułem dramatu Karola Wojtyły napisanego w 1964 roku. Nasze rozważania i działania skierowane były na dwa wydarzenia z życia św. Jana Pawła II: 60. rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły (28 września 1958) i 40 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową (16 października 1978) oraz setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II i WIELKIE TEMATY jest Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni. Termin Konkursu związany został z datą wyboru Jana Pawła II na Papieża, a zarazem –  z dniem święta naszej Szkoły. Miło jest nam poinformować, że od roku 2014 Konkurs został wpisany do Wojewódzkiego Kalendarza Imprez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Ma on charakter dwuetapowy: szkolny, w szkołach macierzystych, i wojewódzki, w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni. Rozgrywany jest w trzech kategoriach: I. Recytacja, II. Literatura, III. Plastyka. W kategorii Recytacja, Komisja konkursowa przesłuchała 55 uczniów, natomiast z kategorii Literatura oceniono 47 nadesłanych utworów literackich. Do trzeciej kategorii, Plastyka, przystąpiło 130 uczestników.
Powitaliśmy zgromadzonych Gości, którzy przybyli z 25 szkół naszego województwa i uczestniczyli w Finale Konkursu. Mieliśmy ogromną radość w sercu, ponieważ mogliśmy docenić talent i pracę uczniów oraz podziękować nauczycielom, którzy ich przygotowali.
Dziękujemy za udział w Finale Wojewódzkiego Konkursu „Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy” i zapraszamy na Edycję 2019!