W poniedziałek 17 września 2018 r. zostały przeprowadzone wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Katolickiej Szkoły Podstawowej. O funkcję tę ubiegało się czworo uczniów: Sandra Konkol, Maria Pańczyk, Wiktor Gocek i Jakub Stachowski.
Przewodniczym został Jakub Stachowski, zastępcą – Maria Pańczyk.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!