Wyniki wyborów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum

W piątek 14 września 2018 r. przeprowadzono  wybory na  przewodniczącego  i zastępcę przewodniczącego SU.

Ze względu na zdobycie takiej samej liczby głosów przez obu kandydatów,  w poniedziałek 17.09.2018 odbędzie się druga tura wyborów.
Kandydaci to Agata Jarych, Jędrzej Jelińsk,Jakub Leżohupski oraz Jakub Dziopa.

Dnia 17 września przeprowadzono II turę wyborów do SU Gimnazjum. W wyniku głosowania uczniów przewodniczącą SU Gimnazjum została Agata Jarych, a zastępcą –  Jakub Leżohupski.

Wyniki wyborów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Liceum

W piątek 14 września przeprowadzono wybory  na przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszego Liceum. W wyniku głosowania uczniów LO zwyciężyły:
Paulina Strzyżewska – przewodnicząca SU LO,
Małgorzata Kiełczewska – zastępca przewodniczącej SU LO.
GRATULUJEMY!