Podpisaną zgodę na wyjazd integracyjny należy złożyć w terminie do 3 września 2018 r. w sekretariacie szkoły.
Poniżej znajdują się druki zgód do pobrania dla klas I oraz dla klas IV-VII.

Zgoda na wyjazd integracyjny dla uczniów klasy I

Pobierz

Zgoda na wyjazd integracyjny dla uczniów klas IV-VII

Pobierz