BIOLOGIA18 czerwca uczniowie klasy II o profilu biologiczno-chemicznym wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Jedna grupa uczniów udała się na Katedrę Biologii Molekularnej, gdzie zapoznali się z takimi technikami inżynierii genetycznej, jak: reakcja PCR, metody projektowania starterów, nietoksyczne metody barwienia DNA, elektroforeza w żelu agarozowym.
Oprócz wiedzy teoretycznej, każdy z uczniów mógł samodzielnie przygotować próbkę DNA i poddać ją rozdziałowi w żelu agarozowym. Natomiast druga grupa uczniów udała się na Katedrę Cytologii i Embriologii Roślin, gdzie mieli okazję przeprowadzić obserwację różnych składników komórki roślinnej, oraz zaobserwować zjawisko plazmolizy.