W dniach 16 -17 maja, 6-7 czerwca, 13-14 czerwca oraz 20 -21 czerwca 2018 r. odbędzie się dla uczniów naszej szkoły cykl spotkań z zakresu Wychowania do życia w rodzinie, które poprowadzi dr Krzysztof Pilarz – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Pastoralnej Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Dr Pilarz ma bogate doświadczenie zawodowe, prowadzi zajęcia z m.in. „Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej”; „Mediacji w rodzinie”, „Mediów w rodzinie”; „Pedagogiki społecznej”. Był nauczycielem religii w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum. Jest również autorem licznych publikacji.
• magister pedagogiki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);
• magister teologii (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); licencjat teologii (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);
• doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 2010);
• specjalista terapii uzależnień (Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
Zajęcia dla uczniów odbędą się według harmonogramu, który zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń.
Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w tych zajęciach.