9 maja 2018 r. kl.V KSP na lekcji plastyki przygotowała asamblaże, czyli dzieła złożone ze specjalnie spreparowanych i przystosowanych (poprzez m. in. pomalowanie, połączenie z czymś, zniszczenie) przedmiotów codziennego użytku, bezużytecznych fragmentów rzeczy, znalezionych odpadków.
Tematem przewodnim pracy grupowej były korzyści ze zdrowego odżywiania. Asamblaż zrealizowany został w ramach programu „Trzymaj Formę”. Uczniowie wykazali się wyjątkową pomysłowością w tworzeniu kompozycji z wykonanych wcześniej warzyw, owoców oraz plakatów. Przygotowanie dzieła to pierwsze zadanie wykonywane w grupach przez uczniów. Kolejnym wyzwaniem było wystąpienie publiczne i przedstawienie realnych korzyści człowieka ze zdrowego odżywiania. Na prezentację swoich dzieł uczniowie zaprosili Dyrektora KSP p.Dariusza Krucę oraz wicedyrektora p.Magdalenę Wąsik Kowalską.
Na zakończenie uczniowie nagrodzeni zostali brawami, pochwałą gości oraz zdrowym soczkiem.
Zapraszamy na wystawę!
ZOBACZ ZDJĘCIA