INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II
W GDYNI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE RANKINGOWEJ 2018/2019

Spotkanie organizacyjne dla uczniów i rodziców odbędzie się 05 czerwca 2018r. o godz. 18.30 w siedzibie szkoły (sala gimnastyczna).