Dnia 23 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy 1AB liceum mieli okazję wysłuchać wykładu pt.: „Fraktale w matematyce, fizyce i przyrodzie” wygłoszonego przez dra Adriana Karpowicza z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Dowiedzieliśmy się, że fraktal to w znaczeniu potocznym obiekt, którego części są podobne do całości (samopodobny). Fraktale znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach życia np. w telefonii komórkowej czy grafice komputerowej. Wiele odpowiedników fraktali istnieje w otaczającej nas naturze. Przykładem mogą być płatki śniegu, system naczyń krwionośnych czy formacje skalne. Geometria fraktalna jest „językiem”, który może zostać użyty do opisu złożonych form obecnych w naturze. Opisu tego dokonuje się za pomocą algorytmów, które mogą być przekształcone na kształty i struktury za pomocą komputera. To był ciekawy wykład, tym bardziej, że wzbogacony dodatkowo zdjęciami omawianych obiektów