szczepionki
We wtorek 20 marca 2018 r. uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego: Marta Płoska, Konrad Pawłowski i Weronika Voss wzięli udział w finale Quizu Wiedzy o Szczepionkach STARBIOS2. Konkurs ten został zorganizowany przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
dyplom_szczepionki
Uczestnicy finału wzięli udział w wykładzie w technologii 3D, wygłoszonym przez dr. Szymona Ziętkiewicza „W świecie białek. Zależności między strukturą a funkcją” oraz mieli okazję zwiedzić Wydział Biotechnologii wraz z częścią laboratoryjną.
Gratuluję bardzo dobrego przygotowania i życzymy dalszych sukcesów!