Dnia 20 marca klasa VII a  uczestniczyła w warsztatach w ramach programu Gdynia na fali promujących rozwój edukacji żeglarskiej.
 Program ten funkcjonuje od lat. Głównym  jego  celem jest edukacja w zakresie żeglarstwa morskiego, śródlądowego, budowy i funkcjonowania jednostek pływających, bezpieczeństwa na plaży oraz w wodzie, a także pierwszej pomocy. Do zadań programu należy również wzmocnienie więzi młodych gdynian z miejscem zamieszkania.  Młodzież miała okazję do przyjrzenia się z bliska trudnej pracy ratowników.
ZOBACZ ZDJĘCIA